(1)
Salim, M. Pemanfaatan Hidrolisat Talas (Colocasia Esculenta L.) Pada Kultur Miksotrofik Mikroalga Tetraselmis Chui: Pengamatan Pertumbuhan Dan Kadar Lipida. BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains 2021, 4, 1-11.