SALIM, M. Pemanfaatan Hidrolisat Talas (Colocasia esculenta L.) pada Kultur Miksotrofik Mikroalga Tetraselmis chui: Pengamatan Pertumbuhan dan Kadar Lipida. BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains, v. 4, n. 1, p. 1-11, 20 mar. 2021.