[1]
Sanjaya, M.R., Khoiriah, A., Kurniawan, D. and Saputra, A. 2021. Metode Usability Pada Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Sacara Digital Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science. 4, 2 (Sep. 2021), 216 - 223. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.31539/intecoms.v4i2.2711.