(1)
Sanjaya, M. R.; Khoiriah, A.; Kurniawan, D.; Saputra, A. Metode Usability Pada Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Sacara Digital Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science 2021, 4, 216 - 223.