Sanjaya, M. R., Khoiriah, A., Kurniawan, D. and Saputra, A. (2021) “Metode Usability Pada Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Sacara Digital Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah”, INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, 4(2), pp. 216 - 223. doi: https://doi.org/10.31539/intecoms.v4i2.2711.