[1]
M. R. Sanjaya, A. Khoiriah, D. Kurniawan, and A. Saputra, “Metode Usability Pada Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Sacara Digital Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah”, INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, vol. 4, no. 2, pp. 216 - 223, Sep. 2021.