Sanjaya, M. R., A. Khoiriah, D. Kurniawan, and A. Saputra. “Metode Usability Pada Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Sacara Digital Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah”. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, Vol. 4, no. 2, Sept. 2021, pp. 216 -23, doi:https://doi.org/10.31539/intecoms.v4i2.2711.