1.
Sanjaya MR, Khoiriah A, Kurniawan D, Saputra A. Metode Usability Pada Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Surat Sacara Digital Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science [Internet]. 14Sep.2021 [cited 26Oct.2021];4(2):216 -223. Available from: https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/INTECOM/article/view/2711