(1)
Effendi, H. Pendidikan Islam Inklusif Berbasis Multikultural Pada Madrasah. JOEAI:Journal of Education and Instruction 2021, 4, 318-324.