(1)
Sulistianah, S. Kategori Leksikal Idiom Dalam Bahasa Lampung. Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran) 2018, 2, 38-47.